Suvarnabhumi Airport

ต้นปี 66 เคลียร์ทุกประเด็น ทอท.หวังสนามบินสุวรรณภูมิรับ 15 ล้านคนต่อปี

กรุงเทพฯ 1 มิ.ย.-รัฐมนตรีคมนาคมมั่นใจต้นปี 66 ทุกประเด็นเคลียร์จบกับ ทอท.ได้แน่เพื่อเดินหน้าขยายขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิทุกรูปแบบ และเปิดประมูลสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก“East Expansion” ประมาณต้นปี 66 แล้วเสร็จเปิดบริการปลายปี 68 รองรับอำนวยความสะดวกผู้โดยสารได้เพิ่มอีก 15 ล้านคนต่อปี ขณะที่ North Expansion ให้รอผลศึกษา ICAO ก่อน

Suvarnabhumi Airport
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนขยายขีดความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิว่า ทางกระทรวงคมนาคมยังคงยืนยันที่จะมีการขยายสนามบินสุวรรณภูมิต่อไปเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการแพร่ระบาดโควิดหยุดลง

ทั้งการลงทุนในโครงการแผนลงทุนส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิมด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ใช้งบประมาณลงทุนกว่า 7,830 ล้านบาท เมื่อสร้างแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) งบประมาณลงทุน 41,260 ล้านบาท จะสามารถรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปีและขยายได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิมด้านทิศตะวันออก (East Expansion)

วงเงิน 7,830 ล้านบาท ขณะนี้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) อยู่ระหว่างปรับแบบเพื่อออกแบบให้สายพานลำเลียงกระเป๋า อำนวยความสะดวกกรุ๊ปที่จะเข้ามาใช้บริการก่อนเวลาในอาคารทิศตะวันออก สามารถเชื่อมต่อกับ อาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion)

ซึ่งในทางปฏิบัติได้ให้นโยบายว่า ทุกอาคารจะต้องเชื่อมต่อกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งภายหลังจากขั้นตอนหลังปรับแบบแล้วเสร็จ หลังจากนั้น ทอท.โดยกระทรวงคมนาคมจะเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะสรุปภายในต้นปี 66

ต้นปี 66 เคลียร์ทุกประเด็น ทอท.หวังสนามบินสุวรรณภูมิ
ส่วนแผนการลงทุนอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ North Expansion วงเงิน 41,260 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่ง ทอท. ได้มีการว่าจ้างเพื่อให้มีการศึกษา สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 66 หลังจากนั้น ทางทอท.จะนำผลการศึกษาดังกล่าวมาวิเคาระห์ประกอบรวมกับ ผลการศึกษาของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(International Air Transport Association : IATA หรือ ไออาร์ต้า)

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทอท. อยู่ระหว่างปรับแบบของสายพานลำเลียงในอาคารผู้โดยสารหลังเดิมด้านทิศตะวันออก (East Expansion) คาดว่า ทอท. สามารถเปิดประมูลได้ประมาณ ต้นปี 66 และก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น่าจะเกินปี 68-69 ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้อีก 15 ล้านคน/ปี อย่างไรก็ตามการปรับแบบระบบสายพานดังกล่าว เพื่อให้รองรับผู้โดยสารกลุ่มกรุ๊ปที่เดินทางมาสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเวลา ซึ่งระบบสายพานจะให้รองรับรอก่อนเวลาได้นานถึง 12 ชั่วโมง.-สำนักข่าวไทย

ขอบคุณแหล่งที่มา : tna.mcot.net